ingritas hemsida

... webmaster / skolanHögskolan Väst

Att plugga på distans, som jag gjort på med Webmaster 120 hp,
kräver mycket självdisciplin.


Jag har varken träffat lärare eller elever under dessa två år utan all kontakt har skett över internet. Det som krävts är internetuppkoppling och givetvis en dator. Alla föreläsningar sänds över skolans portal. Vi har jobbat med några grupparbeten till exempel, helt över nätet, via sociala media.

Man har också handledning via MSN, Skype eller ett program med webbcamera etc och tillgång till ett öppet dokument i stil med Google Docs.

Programmet är tvåårigt och man läser två halvtidskurser - som vardera ger 7,5 hp - parallellt under ca två månader. De avslutas med hemtentamen i någon form. Vissa tentor är disponerade under en vecka, men vanligast är att de är öppna under en dag, ca tio timmar.

Det är väldigt intensiva kurser, fullspäckade med information och kurslitteratur. Kurserna består också av mycket praktisk inlärning då man ska lära sig diverse kodspråk, programmering etc.

Sammanlagt har vi läst sexton kurser, som har gett grundkunskaper inom design, kodspråk, serverspråk, databashantering, programmering, informatik, projektledning, videoproduktion, it-rätt etc.

Ur detta har man fått utmärkt baskunskap för att agera som projektledare för webbfokuserade uppgifter. Man har också fått en bra plattform till eventuell fördjupning inom vissa ämnen.